Lưu trữ hàng ngày: 05/09/2020

Lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021 tại Phân hiệu Lạng Sơn

Sáng 05/09/2020, cùng hàng triệu học sinh cả nước, thầy và trò Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội tại Phân hiệu Lạng Sơn...