Lưu trữ hàng ngày: 16/01/2022

Hội nghị tổng kết năm 2021 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Sáng ngày 15/01/2022, Hội đồng Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội – Phân hiệu Lạng Sơn đã tổ chức thành công Hội nghị...