Ban Giám hiệu

I – Hiệu trưởng: ThS. Bùi Kiến Thiết

Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của Nhà trường theo quy định của Pháp luật và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:

A. Phụ trách chung:

Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Tổ chức cán bộ; Tài chính; Phụ trách kế hoạch liên kết đào tạo trong nước, đối ngoại, xây dựng kế hoạch phát triển Nhà trường hàng năm và dài hạn;

Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động về chuyên môn đào tạo trình độ trung cấp, sơ cấp, ngắn hạn của trường

B. Phụ trách trực tiếp hoạt động các đơn vị:

 1. Phòng Hành chính – Tổng hợp.
 2. Phân hiệu Lạng Sơn.
 3. Phòng QLĐT và Công tác HSSV
 4. Trung tâm Hợp tác Đào tạo.
 5. Trung tâm Tin học Cộng đồng Yên Bái.
 6. Khoa Ngoại ngữ và Hợp tác Quốc tế.

C.Đảm nhiệm các vị trí:

 1. Bí thư chi bộ Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội
 2. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp và các Hội đồng thi khác.
 3. Chủ tịch Hội đồng Giáo dục.
 4. Chủ tịch Hội đồng lương của trường.
 5. Chủ tịch Hội đồng phúc lợi của Trường.

D. Chủ tài khoản của Trường:

 1. Ký kết các Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng liên kết đào tạo.
 2. Ký các văn bằng, chứng chỉ đào tạo của Trường theo quy định.
 3. Ký các văn bản đào tạo và các giấy tờ liên quan khác theo thẩm quyền.

II- Phó Hiệu trưởng: Đ/c Nguyễn Tuấn Giang

A. Điều hành các hoạt động nội chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường;

B. Đảm nhận nhiệm vụ là phát ngôn viên của Ban Giám hiệu và Trưởng ban tổ chức các hội nghị, hội thảo;

C. Phụ trách các đơn vị trực thuộc:

 1. Phó Bí thư chi bộ, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên
 2. Trường Mầm non thực hành Phú Mỹ Happy Kids.
 3. Khoa Tạo mẫu và Chăm sóc sắc đẹp.
 4. Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức và Nghiệp vụ chuyên ngành.
 5. Trung tâm Đào tạo Hướng nghiệp Cộng đồng.
 6. Trung tâm Học tập Cộng đồng.
 7. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Cộng đồng.
 8. Trung tâm tin học Cộng đồng
 9. Phòng Giáo dục thường xuyên.
 10. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng.

D. Ký các văn bản theo thẩm quyền.

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here