CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Ứng dụng phần mềm)

Mã ngành: 5480202

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Thời gian đào tạo: 2 năm

Số tín chỉ cần tích lũy theo chương trình: 46 tín chỉ

STT Mã MH/MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ
I Các môn học chung
1 MH 01 Giáo dục chính trị 2
2 MH 02 Pháp luật 1
3 MH 03 Tiếng Anh 4
4 MH 04 Giáo dục Thể chất 1
5 MH 05 Giáo dục QP – AN 2
6 MH 06 Tin học 2
II.1 Môn học, mô đun cơ sở
7 MH 07 Lập trình cơ bản 3
8 MH 08 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3
9 MH 09 Cơ sở dữ liệu 2
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn
10 MĐ 10 Soạn thảo văn bản 2
11 MĐ 11 Bảng tính excel 2
12 MĐ 12 Thiết kế bài thuyết trình 2
13 MĐ 13 Mạng máy tính 3
14 MĐ 14 Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 3
15 MĐ 15 Cấu trúc và bảo trì máy tính 3
16 MĐ 16 Đồ họa ứng dụng 3
17 MĐ 17 Thiết kế trang Web 2
18 MĐ 18 Thực hành nghề nghiệp (4 tuần) 4
II.3 Môn học, mô đun tự chọn.
19 MĐ 19 Khởi tạo doanh nghiệp 2
20 MĐ 20 Kỹ năng giao tiếp 2
Tổng cộng 46

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS, THPT, tốt nghiệp trung cấp trở lên, có đủ sức khỏe để học tập. Học sinh tốt nghiệp THCS phải học các môn văn hóa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tốt nghiệp trung cấp trở lên được miễn các môn học chung.

Sau khi ra trường, người học có các kiến thức, kỹ năng tối thiểu sau:
a. Về kiến thức:
– Hiểu những khái niệm cơ bản về công nghệ thông tin và truyền thông, hệ điều hành và phương pháp sử dụng các phần mềm ứng dụng trong công tác văn phòng.
– Biết những khái niệm liên quan đến mạng máy tính, phần cứng máy tính. Hiểu cách thức lắp ráp và bảo trì máy tính;
– Hiểu các phương pháp quản lý mạng LAN, quản trị trang WEB, phương pháp thiết kế những trang Web đơn giản;
– Có trình độ tiếng Anh cơ bản có khả năng vận dụng tiếng Anh trong công tác cập nhật và tìm hiểu chuyên môn;
– Hiểu khái niệm hệ quản trị Cơ sở dữ liệu từ đó biết cách thức để xây dựng hoặc sử dụng những hệ quản trị Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác văn phòng.

b. Về kỹ năng:
– Sử dụng được các phần mềm ứng dụng trong công tác văn phòng, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho nhân viên văn phòng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
– Thiết kế được các trang Web đơn giản có thể tiếp nhận và quản trị hệ thống WebSite;
– Biết cách lắp ráp và bảo trì hệ thống máy tính;
– Có khả năng lắp đặt và quản trị hệ thống mạng LAN. Thiết kế các phương án để đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống máy tính.

Sau khi tốt nghiệp khóa học, người tốt nghiệp trung cấp ngành Công nghệ thông tin có khả năng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, công ty, trường học, các cửa hàng kinh doanh máy tính, Internet, Game…thuộc các thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân với chức năng: Ứng dụng tin học trong công tác văn phòng. Thiết kế và quản trị các Website trong các cơ quan tổ chức doanh nghiệp. Thiết kế và xây dựng mạng, vận hành khai thác hệ thống mạng văn phòng. Bảo trì và sửa chữa, lên phương án và thực hiện phương án để bảo vệ hệ thống máy tính trong các văn phòng;

Người tốt nghiệp cũng có thể làm công tác giảng dạy về tin học đối với các môn chuyên ngành ở các trường học và các cơ sở đào tạo trình độ sơ cấp.

Người học có đủ điều kiện để học liên thông lên bậc học cao hơn ngành Công nghệ thông tin theo quy định hiện hành.

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here