CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP TIẾNG NHẬT BẢN

Mã ngành: 5220212

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Ngành đào tạo: TIẾNG NHẬT BẢN

Thời gian đào tạo: 2 năm

Số tín chỉ cần tích lũy theo chương trình: 46 tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS, THPT, tốt nghiệp trung cấp trở lên, có đủ sức khỏe để học tập. Học sinh tốt nghiệp THCS phải học các môn văn hóa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tốt nghiệp trung cấp trở lên được miễn các môn học chung.

Sau khi ra trường, người học có các kiến thức, kỹ năng tối thiểu sau:
a. Mục tiêu chung:
– Chương trình được thiết kế để đào tạo trình độ trung cấp ngành tiếng Nhật Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu), tương đương với cấp độ 3 (N3) theo chương trình cấp bằng quốc tế về tiếng Nhật;
– Chương trình trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản có thể giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn tiếng Nhật ở các ngành nghề, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

b. Mục tiêu cụ thể:
– Sử dụng tốt các kỹ năng nghe nói, đọc, viết trong phiên dịch đối với các lĩnh vực thương mại, du lịch.
– Thuyết minh, hướng dẫn trong công tác lễ tân ở nhà hàng, khách sạn.
– Làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm một cách thành thạo.

Sau khi tốt nghiệp khóa học, người học được cấp bằng trung cấp ngành tiếng Nhật, có khả năng làm việc tại các văn phòng cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, du lịch … có sử dụng tiếng Nhật ở trình độ trung cấp.

Người học có đủ điều kiện để học liên thông lên bậc học cao hơn ngành Tiếng Nhật Bản theo quy định hiện hành.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here