HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Chiều ngày 15/4, Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng Cụm các trường Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự đầy đủ của các đơn vị thành viên: Trường TCCĐ Hà Nội – Phân hiệu Lạng Sơn, Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn, Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn và Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

Tại hội nghị, kế hoạch và quy chế thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Cụm đã được thảo luận, góp ý và thống nhất cao trong tinh thần chung, ghi nhận sự đóng góp của các cá nhân tập thể và nỗ lực phấn đấu nâng cao vị thế của các đơn vị trong cụm.

(Các đơn vị ký kết giao ước thi đua)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here