Lễ kết nạp Đảng viên Trường TCCĐ Hà Nội

Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng.

Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Thân Minh Thắng, Hà Văn Duy đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 26/03/2018 vừa qua.

 

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới:

Tại buổi Lễ kết nạp, đồng chí Thân Minh Thắng, Hà Văn Duy đã đọc lời tuyên thệ và đồng chí Nguyễn Tuấn Giang phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt hai đồng chí trong thời gian thử thách 12 tháng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here