CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Mã ngành: 5810103

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Ngành đào tạo: Hướng dẫn du lịch

Thời gian đào tạo: 2 năm

Số tín chỉ cần tích lũy theo chương trình: 46 tín chỉ

STT Mã MH/MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ
I Các môn học chung
1 MH 01 Giáo dục chính trị 2
2 MH 02 Pháp luật 1
3 MH 03 Tiếng Anh 4
4 MH 04 Giáo dục Thể chất 1
5 MH 05 Giáo dục QP – AN 2
6 MH 06 Tin học 2
II.1 Môn học, mô đun cơ sở
7 MH 07 Lịch sử Việt Nam và Địa lý Việt Nam 3
8 MH 08 Hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh ở Việt Nam 3
9 MH 09 Cơ sở văn hóa Việt Nam 1
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn
10 MĐ 10 Tổng quan văn hóa du lịch 3
11 MĐ 11 Tâm lý khách du lịch 1
12 MĐ 12 Giao tiếp ứng xử trong du lịch 2
13 MĐ 13 Lễ tân du lịch 1
14 MĐ 14 Pháp luật du lịch 3
15 MĐ 15 Nghiệp vụ du lịch lữ hành 3
16 MĐ 16 Tiếng anh chuyên ngành 3
17 MĐ 17 Maketing du lịch 1
18 MĐ 18 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3
19 MĐ 19 Môi trường và An ninh-An toàn trong Du lịch 1
20 MĐ 20 Thực hành nghề nghiệp (4 tuần) 4
II.3 Môn học, mô đun tự chọn
21 MĐ 21 Tổ chức sự kiện 2
22 MĐ 22 Khởi tạo doanh nghiệp 2

Tổng cộng

46

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS, THPT, tốt nghiệp trung cấp trở lên, có đủ sức khỏe để học tập. Học sinh tốt nghiệp THCS phải học các môn văn hóa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tốt nghiệp trung cấp trở lên được miễn các môn học chung.

Sau khi ra trường, người học có các kiến thức, kỹ năng tối thiểu sau:
a. Về kiến thức:
Nắm vững những kiến thức về quy trình nghiệp vụ lễ tân (đặt buồng, đăng ký khách sạn, phục vụ khách, thanh toán, giải quyết phàn nàn,…) và mối quan hệ của bộ phận lễ tân với các bộ phận khác trong khách sạn;
Phân tích được những nội dung cơ bản về tổng quan du lịch, tâm lý du khách, kỹ năng giao tiếp, Marketing du lịch,…
Hiểu được ý nghĩa quan trọng của thông tin trong tuyên truyền quảng bá, tiếp thị, phân tích thông tin nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh các dịch vụ trong du lịch;

Trong giờ học nghiệp vụ lễ tân

b. Về kỹ năng:
– Học sinh có khả năng đảm nhiệm vai trò tổ chức thực hiện chương trình du lịch; thuyết minh; quản lý đoàn khách; giải quyết các công việc sau chuyến đi; tạo lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch. Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự;
– Học sinh có khả năng thực hiện quy trình nghiệp vụ lễ tân (đặt buồng, đăng ký khách sạn, phục vụ khách, thanh toán, giải quyết phàn nàn,…) thuần thục, xác định giá bán, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, tổ chức điều hành một ca làm việc, xử lý một số tình huống thông thường;
– Học sinh có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong phạm vi giao tiếp thông thường và chuyên ngành đào tạo.

Hướng dẫn viên

Sau khi tốt nghiệp khóa học, người học được cấp bằng trung cấp ngành Hướng dẫn du lịch, có khả năng đảm nhận các vị trí công việc như: hướng dẫn viên tại các điểm tham quan; hướng dẫn viên toàn tuyến; hướng dẫn viên dưới các hình thức du lịch khác; trưởng nhóm hướng dẫn viên; quản lý nghiệp vụ hướng dẫn của các công ty du lịch và các vị trí khác … tùy theo khả năng cá nhân, lượng kiến thức được đào tạo và yêu cầu của công việc;

nghiệp vụ lễ tân
Người học có đủ điều kiện để học liên thông lên bậc học cao hơn ngành Hướng dẫn du lịch theo quy định hiện hành.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here