Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Chiều 5/7, với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019.

Theo Tờ trình của UBND TP, mức thu học phí hiện nay ở mức thấp trong khung học phí theo quy định của Chính phủ (vùng thành thị có mức thu đạt tỷ lệ 36,7%; vùng nông thôn đạt tỷ lệ 45,8%; vùng miền núi đạt tỷ lệ 23,3% so với mức cao nhất trong khung học phí theo quy định của Chính phủ), ngoài ra các đơn vị phải sử dụng 40% tổng số thu học phí để chi thực hiện cải cách tiền lương. Như vậy, kinh phí còn lại (60% nguồn thu học phí) để chi phục vụ dạy và học còn rất hạn hẹp. So với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đồng bằng sông Hồng, mức thu học phí bình quân của thành phố Hà Nội ở mức thấp nên chưa huy động được nguồn lực từ sự đóng góp của người dân cho giáo dục.

Trên cơ sở đó, UBND đề xuất mức thu học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2018-2019 như sau: Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn) là 155.000 đồng (tăng 40,9% so với năm trước); Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi) là 75.000 đồng (tăng 36,4% so với năm trước); Học sinh theo học tại các cơ sở giáo duc trên địa bàn các xã miền núi là 19.000 đồng (tăng 35,7% so với năm trước). Số tăng thu học phí (chênh lệch giữa mức thu học phí đề xuất năm học 2018-2019 với mức thu học phí năm học 2017-2018), một phần để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại dành để chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.
Nguồn: https://hanoi.gov.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here