Trang chủ Tags Miễn nhiệm

Tag: miễn nhiệm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CÁN BỘ

Căn cứ Quyết định số 3808/QĐ-UBND ngày 02/7/2003; Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 và Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 20/01/2012 của Ủy ban...