Trang chủ Tags Tiếng nhật

Tag: tiếng nhật

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP TIẾNG NHẬT BẢN

Mã ngành: 5220212 Trình độ đào tạo: Trung cấp Ngành đào tạo: TIẾNG NHẬT BẢN Thời gian đào tạo: 2 năm Số tín chỉ cần tích lũy theo chương trình: 46 tín...