Trang chủ Tags Trung cấp cộng đồng

Tag: trung cấp cộng đồng

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP TIẾNG ANH

Mã ngành: 5220206 Trình độ đào tạo: Trung cấp Ngành đào tạo: Tiếng Anh Thời gian đào tạo: 2 năm Số tín chỉ cần tích lũy theo chương trình: 46 tín chỉ Đối...

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Ứng dụng phần...

Mã ngành: 5480202 Trình độ đào tạo: Trung cấp Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Thời gian đào tạo: 2 năm Số tín chỉ cần tích...

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP CHĂN NUÔI – THÚ Y

Mã ngành:  5620119 Trình độ đào tạo: Trung cấp Ngành đào tạo: Chăn nuôi thú y Thời gian đào tạo: 2 năm Số tín chỉ cần tích lũy theo chương trình: 46...