Trang chủ Tags Trung cấp kế toán

Tag: trung cấp kế toán

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Mã ngành: 5340302 Trình độ đào tạo: Trung cấp Ngành đào tạo: Kế toán doanh nghiệp Thời gian đào tạo: 2 năm Số tín chỉ cần tích lũy theo chương trình: 46...