Trang chủ Tags Trung cấp pháp luật

Tag: trung cấp pháp luật

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP PHÁP LUẬT

Mã ngành: 5380101 Trình độ đào tạo: Trung cấp Ngành đào tạo: Pháp luật Thời gian đào tạo: 2 năm Số tín chỉ cần tích lũy theo chương trình: 46 tín chỉ STT Mã MH/MĐ Tên...