Thông báo tổ chức bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin Nâng cao theo Thông tư số 03/TT-BTTTT

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin Nâng cao

     Căn cứ Quyết định số 3808/QĐ-UBND, ngày 02/07/2003; Quyết định số 1701/QĐ-UBND, ngày 30/10/2008 và Quyết định số 519/QĐ-UBND, ngày 20/01/2012 của Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 03/TT-BTTTT, ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT, ngày 21/6/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư liên tịch quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Công văn số 3904/SGD&ĐT, ngày 18/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thông báo kết quả cho Trung tâm Tin học Cộng đồng, thuộc trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT;

Căn cứ Văn bản số 4161/SGD&ĐT-VP, ngày 02/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLB-BGDĐT-BTTTT và công bố danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT,

  1. Đối tượng tuyển sinh: Các tổ chức, cá nhân, học sinh – sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu.
  2. Thời gian học theo nguyện vọng của học viên.
  3. Địa điểm thi: Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội.
  4. Đăng ký bồi dưỡng, thi, cấp chứng chỉ: 2.000.000đ (Hai triệu đồng chẵn)
  5. Đăng ký dự thi, cấp chứng chỉ: 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng)
  6. Hồ sơ đăng ký:

– Bản chụp Chứng minh thư nhân dân (Mã số định danh, Hộ chiếu);

– Bản sao Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản;

– 01 ảnh 3×4.

  1. Mọi chi tiết liên hệ: Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội.

Số 42, ngõ 20, đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0242. 218. 6572 – 0983127215

Website: Http://www.tccongdong.edu.vn

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here