Thông báo về việc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghỉ do diễn biến của dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội

          Căn cứ Công văn số 778/UBND-KGVC ngày 07 tháng 03 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 gây ra.
           Căn cứ vào tình hình thực tế của dịch bệnh viên đường hô hấp cấp Covid-19
          Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và ngăn ngừa dịch bệnh, Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội thông báo như sau:
          – Kéo dài thời gian tạm nghỉ học đối với học sinh, học viên của Nhà trường cho đến khi có thông báo mới.
          – Cán bộ, giáo viên tạm thời nghỉ từ ngày 09/3/2020 đến khi có thông báo mới. Trong thời gian này, các công việc thực hiện trao đổi qua email và điện thoại di động. Cán bộ, giáo viên không đến trường trong thời gian này trừ những cán bộ có nhiệm vụ được phân công.
        – Phòng Hành chính – Tổng hợp phân công cán bộ trực đảm bảo công tác an ninh, phòng chống cháy nổ tại trường 24/24 tất cả các ngày trong tuần.
          – Phòng Quản lý đào tạo và Công tác Học sinh, sinh viên phân công cán bộ trực luân phiên tại trường tất cả các ngày hành chính.
          – Các đơn vị trực thuộc nhà trường gồm: Cơ sở Sóc Sơn, Trường Mầm non Phú Mỹ Happy Kids, Trung tâm Hợp tác Đào tạo, Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức và Nghiệp vụ chuyên ngành, Trung tâm Học tập Cộng đồng, Trung tâm Đào tạo và Hướng nghiệp Cộng đồng và các phòng, ban của nhà trường thực hiện lịch tạm nghỉ theo thông báo này.
          – Phân hiệu Lạng Sơn thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.
          – Trung tâm Tin  học Cộng đồng Yên Bái thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
         Trong thời gian tạm nghỉ, Nhà trường đề nghị cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên thường xuyên cập nhật thông tin của Nhà trường, đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế.
          Thời gian trở lại làm việc, giảng dạy và học tập của cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên sẽ được thông báo trên website của nhà trường.
            Đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện./.

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here