Tuyển sinh cao học Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2018

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI
TRƯỜNG TC CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI
Số:  48 /TBTS-TCCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                    Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, ĐỢT 2 NĂM 2018

    Căn cứ Quyết định số 3808/QĐ-UBND, ngày 02/07/2003; Quyết định số 1701/QĐ-UBND, ngày 30/10/2008 và Quyết định số 519/QĐ-UBND, ngày 20/01/2012 của Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội;
     Căn cứ Thông báo số 2062/TB-ĐHLN-ĐTSĐH, ngày 20/10/2017 của trường Đại học Lâm nghiệp gửi trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội về việc phối hợp tuyển sinh, mở lớp học bổ sung kiến thức, ôn tập, dự thi cao học năm 2018;
       Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội thông báo tuyển sinh như sau:

  1. Ngành tuyển sinh: Quản lý Đất Đai, Quản lý Kinh tế
  2. Đối tượng: Người học đã tốt nghiệp trình độ đại học đúng chuyên ngành hoặc các ngành phù hợp (Theo thông báo số 2062/TB-ĐHLN-ĐTSĐH, ngày 20/10/2017 về việc tuyển sinh số trình độ thạc sĩ, đợt 1 năm 2018)
  3. Hình thức tuyển sinh: 3 môn
TT Chuyên ngành dự thi Môn thi
Chủ chốt ngành Không chủ chốt ngành
1 Quản lý đất đai QL hành chính về đất đai Trắc địa
2 Quản lý Kinh tế Quản trị học Kinh tế học

Các trường hợp được miễn thi môn Ngoại ngữ: Thuc hiện theo Quyết định số 1005/QĐ-ĐHLN-SĐH, ngày 25/08/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội về việc ban hành quy định về đối tượng và điều kiện để được miễn thi môn ngoại ngữ trong thi tuyển sinh thạc sĩ.
4. Hồ sơ đăng ký theo mẫu của Trường ĐH Lâm nghiệp gồm có:
– Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu.
– Bản sao bằng, bảng điểm tốt nghiệp ĐH.
– Sơ yếu lý lịch có xác nhận và công văn giới thiệu đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan
– Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của bệnh viện đa khoa;
– Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động
– Giấy chứng nhận ưu tiên đối với các đối tượng ưu tiên (nếu có)
– Chứng nhận học bổ sung kiến thức (nếu có);
– Ba ảnh cỡ 3×4, Bốn phong bì có dán tem, ghi địa chỉ, số điện thoại

5. Lệ phí hồ sơ, ôn tập, học chuyển đổi, dự thi: Thu theo qui định trường ĐH Lâm nghiệp
6. Thời gian ôn tập, hệ thống kiến thức, thi tuyển sinh: Tháng 08/2018
7. Mọi chi tiết liên hệ, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội
Số 42, ngõ 20, đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 02422 186 572 – 0912 468 204
Website: http://tccongdong.edu.vn

Nơi nhận:

– Các cơ sở giáo dục;

– UBND các xã, phường;

– Lưu VP, PHLS.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Trọng Tiến

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here