Phối hợp, liên kết đào tạo

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội - Phân hiệu Lạng Sơn thông báo tuyển sinh liên thông đại học từ trình độ Trung...

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ

Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội - Phân hiệu Lạng Sơn thông báo tuyển sinh liên thông đại học từ trình độ Trung...

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội - Phân hiệu Lạng Sơn thông báo tuyển sinh liên thông đại học từ trình độ Trung...

Hội nghị triển khai công tác liên kết đào tạo Trung cấp nghề năm...

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2022-2023, Sáng ngày 30/8/2022, tại Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội – Phân hiệu Lạng...

Tin Tuyển sinh