Văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH vừa ban hành Thông tư số 07/2019TT-BLĐTBXH ngày 07/3/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng. Để làm tốt công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019 và những năm tiếp theo, mới đây, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) đã có công văn số 668/TCGDNN – ĐTCQ về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019. Theo đó:

Nhiều hình thức đăng ký vào học giáo dục nghề nghiệp
Thí sinh có thể đăng ký vào học giáo dục nghề nghiệp (GDNN) bằng nhiều hình thức: Đăng ký trực tiếp trên Phiếu đăng ký dự tuyển vào GDNN (Phụ lục số 3, Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH) hoặc đăng ký trực tuyến trên Website: http://tuyensinh.gdnn.gov.vn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hoặc trên trang thông tin điện tử của Sở LĐTBXH của địa phương hoặc trên các trang thông tin điện tử của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng (sau đây gọi chung là cơ sở GDNN).
Trường hợp thí sinh đăng ký trực tiếp trên Phiếu đăng ký dự tuyển vào GDNN (sau đây gọi chung là Phiếu đăng ký dự tuyển) thì có thể đăng ký ở nhiều nơi: Đăng ký tại trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) hoặc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc tại các cơ sở GDNN đăng ký dự tuyển.
Các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các trường THCS, THPT, TTGDTX hướng dẫn thí sinh tìm hiểu ngành nghề, trường theo học và đăng ký trực tuyến trên Website hoặc trên các thiết bị di động.
Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại các trường THCS, THPT, TTGDTX được thực hiện theo quy trình sau:
(1) Phát phiếu dự tuyển vào GDNN.
(2) Đăng ký của thí sinh.
(3) Trường THCS, THPT, TTGDTX tổng hợp gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
(4) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp gửi cơ sở GDNN.
(5) Cơ sở GDNN tổ chức xét tuyển (thi tuyển) và thông báo kết quả dự tuyển cho thí sinh.
Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được thực hiện theo quy trình:
(1) Đăng ký dự tuyển vào GDNN của thí sinh.
(2) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp gửi cơ sở GDNN.
(3) Cơ sở GDNN tổ chức xét tuyển (thi tuyển) và thông báo kết quả dự tuyển cho thí sinh.
Người tốt nghiệp THCS có nguyện vọng học liên thông lên trình độ cao đẳng có thể đăng ký dự tuyển theo các phương thức trên. Tuy nhiên, trong quá trình học phải hoàn thành chương trình văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chương trình học trình độ trung cấp. 
Tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp
Ngày hội tư vấn tuyển sinh GDNN có thể tổ chức từ 1 đến nhiều lần trong năm tùy vào điều kiện của từng địa phương nhằm  tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, việc làm nhằm nâng cao nhận thức của xã hội, học sinh các trường phổ thông về GDNN; và định hướng cho học sinh có sự lựa chọn ngành, nghề phù hợp; Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở GDNN tiếp cận các em học sinh tại các trường phổ thông để giới thiệu, tuyên truyền, tư vấn việc chọn ngành, nghề, ngay tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh GDNN; tạo điều kiện cho các em học sinh phổ thông được tìm hiểu, trải nghiệm về nghề nghiệp ngay tại nơi tư vấn hoặc tại cơ sở GDNN; Bên cạnh đó, tạo điều kiện để các địa phương thực hiện công tác phân luồng học sinh sau THCS, THPT vào GDNN theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày hội tư vấn tuyển sinh GDNN được tổ chức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo các thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh học sinh, các trường THCS, THPT, các cơ sở GDNN, doanh nghiệp trong và ngoài địa phương, cơ quan thông tấn, báo chí và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Nội dung chương trình phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức. 
Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 4/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, đến năm 2020 có ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THCS vào học trình độ sơ cấp, trung cấp; 40% học sinh tốt nghiệp THPT vào học cao đẳng; đến năm 2025 ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp THCS vào học trình độ sơ cấp, trung cấp; 45% học sinh tốt nghiệp THPT vào học cao đẳng, do đó, Tổng cục GDNN đề nghị UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở LĐTBXH chủ trì, chịu trách nhiệm trong công tác tuyển sinh GDNN ở địa phương; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường THCS, THPT, TTGDTX giúp học sinh đăng ký vào học GDNN; Hàng năm lập kế hoạch, đề xuất kinh phí tổ chức từ 01 đến nhiều ngày hội tư vấn tuyển sinh GDNN trên địa bàn tùy theo điều kiện của địa phương.
Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở LĐTBXH và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tốt Ngày hội tư vấn tuyển sinh GDNN; huy động đông đảo giáo viên và học sinh của các trường THCS, THPT, TTGDTX tham gia theo hướng dẫn tại Mục 5 của Công văn này; Hướng dẫn các trường THCS, THPT, TTGDTX tổ chức tư vấn, hướng dẫn, giúp các em học sinh đăng ký vào học các trình độ của GDNN; tổng hợp đăng ký dự tuyển vào GDNN của học sinh gửi cho Sở LĐTBXH; Hướng dẫn cơ sở GDNN thủ tục đăng ký, tổ chức giảng dạy nội dung văn hóa THPT cho đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS vào học GDNN.
Đồng thời chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương tăng cường truyền thông, đưa tin về các hoạt động phát triển GDNN trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; Đẩy mạnh tuyên truyền về cơ hội việc làm, thu nhập sau đào tạo nghề nghiệp, cơ hội học tập nâng cao trình độ; những tấm gương thành đạt, làm giàu qua đào tạo GDNN; các chính sách của Nhà nước về GDNN…
Tải về: CV 668 TCGDNN DTCQ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here